'); if (orientation.toLowerCase()=="vertical") document.writeln('') } if (orientation.toLowerCase() == "vertical"){document.writeln ('');} else{document.writeln ('');} // Build the sub menu items for (x=0; x 0) { document.writeln (''); } } } // Change colour or menu and submenu items when the mouse hovers over. function highlightMenu(element,mainMenu,dropMenu,state,quant) { hoverMenu(); state=(state == "hover")?"rcMenuHover":"rcMenuStatic" if (element == "sub") { for (x=0; x < eval("subMenu" quant)[mainMenu].length; x ) { eval(obj '("' quant 'subMenu' mainMenu x '").className = "rcSubMenuStatic"') eval(obj '("' quant 'subLink' mainMenu x '").className = "rcSubMenuStatic"') } eval(obj '("' quant 'subMenu' mainMenu dropMenu '").className="rcSubMenuHover"') eval(obj '("' quant 'subLink' mainMenu dropMenu '").className="rcSubMenuHover"') } else { eval(obj '("' quant 'cell' mainMenu '").className = "' state '"') eval(obj '("' quant 'mainLink' mainMenu '").className = "' state '"') if (subIndicate == 1&&eval("subMenu" quant)[mainMenu].length>=1) { eval(obj '("' quant 'cell' mainMenu 'a").className = "' state '"') eval(obj '("' quant 'mainLink' mainMenu 'a").className = "' state '"') } } } // Find positioning for sub menus function getOffset(obj, dim) { if(dim=="left") { oLeft = obj.offsetLeft; while(obj.offsetParent!=null) { oParent = obj.offsetParent oLeft = oParent.offsetLeft obj = oParent } return oLeft } else if(dim=="top") { oTop = obj.offsetTop; while(obj.offsetParent!=null) { oParent = obj.offsetParent oTop = oParent.offsetTop obj = oParent } return oTop } else if(dim=="width") { oWidth = obj.offsetWidth return oWidth } else if(dim=="height") { oHeight = obj.offsetHeight return oHeight } else { alert("Error: invalid offset dimension '" dim "' in getOffset()") return false; } } // Show sub menus function popDown(quant, param, id, orientation) { var cellBorderOffset = (isNS6)?cellBorder:eval(cellBorder*2) var browserAdjustment = (isNS6)?cellBorder:0 var menu; var button; if (id) { getOffset(eval(obj '(id)'),'left'); getOffset(eval(obj '(id)'),'top'); getOffset(eval(obj '(id)'),'width'); getOffset(eval(obj '(id)'),'height'); if (eval("Menu" quant "[" param "][3]")=="right") { oLeft=oLeft oLeft=oLeft oWidth; getOffset(eval(obj '("' quant 'MENU' param '")'),'width'); oLeft=oLeft-oWidth ; alignAdjustment = cellBorder*2 1 } else { alignAdjustment = 0 oLeft=oLeft } } n = 0; while (n < eval("Menu" quant).length) { menu = quant "MENU" n if (param == n) { theObj = eval(obj '(menu)'); if (theObj) { theObj.style.visibility = "visible" if (orientation.toLowerCase()=="vertical"){ theObj.style.left=(menuStyle.toLowerCase()=="flat")?oLeft oWidth cellBorder horizontalOffset:oLeft oWidth cellBorderOffset horizontalOffset; theObj.style.top=(menuStyle.toLowerCase()=="flat")?oTop-cellBorder verticalOffset:oTop verticalOffset-browserAdjustment} else{ theObj.style.left=(menuStyle.toLowerCase()=="flat")?oLeft-cellBorder horizontalOffset alignAdjustment:oLeft horizontalOffset-browserAdjustment alignAdjustment; theObj.style.top=(menuStyle.toLowerCase()=="flat")?oTop oHeight cellBorder verticalOffset:oTop oHeight cellBorderOffset verticalOffset;} } highlightMenu('main',n,'','hover',quant) if (eval("subMenu" quant)[param].length > 0) { for (x=0; x 0)?setDelay:1 timer = setTimeout("popDown(" quant "," (eval("Menu" quant).length 1) ")",delay) } // when you click the box, perform the same function as if the user had clicked the hyperlink function tdMouseClick(theElement) { eval(obj '(theElement).click()') } //-->


Om sidan


På dessa sidor kan du hitta saker som rör de kurser jag undervisar i. Vanligtvis läggs allt som presenteras på lektionerna ut under respektive ämne. Går du någon av mina kurser och letar efter något speciellt, klicka på länken till höger (terminsplaneringar), där finns alla aktuella dokument upplagda.

Är du lärare och intresserad av något som finns på sidorna? Mejla så skickar jag det, de flesta dokument finns i .doc och .ppt format.

I min videoblogg återfinns mer eller mindre kursaktuella reflexioner kring biologiska fenomen. Den hittar du här


Diverse


Terminsplaneringar

Till Tensta Gymnasium


Hämta Acrobat Reader

Den behövs för att läsa och skriva ut PDF-filer
                              

www.anderhag.net/undervining