Fysiologi

Matspjälkningen

Powerpoints
(PDF-format)

Matspjälkningen
Kolhydrater, proteiner och fetter

Instuderingsfrågor

Matspjälkningen

Animeringar/ filmer
Absorption (quicktime)


Cirkulation, Utsöndring och andning

Powerpoints (PDF-format)
Cirkulation och andning
Cirkulationssystemet: Sjukdomar
Utsöndring


Rörelseapparaten

Powerpoints (PDF-format)
Rörelseapparaten

Lektioner
Skelettmuskulaturen

Instuderingsfrågor

Interaktiva instuderingsfrågor

Animeringar/ filmer
Muskelkontraktion
Myosin och aktin


Kemisk reglering

Powerpoints
(PDF-format)
Kemisk reglering

Lektioner
Kemisk reglering

           
William Harvey (1578-1657)


Nervsystemet och sinnena

Powerpoints (PDF-format)
Nervcellen
Centrala och perifera nervsystemet

Sinnena

Lektioner
Nervcellen
Centrala och perifera nervsystemet
Sinnena


Animeringar/ filmer

Aktionspotential (quicktime)
Vilopotential (flash)
Aktionspotential (flash)
Synapsen (flash)
Reflexbåge (flash)
Rodopsin (flash)
Hörsel (flash)


Immunsystemet

Powerpoints (PDF-format)
Immunsystemet

Lektioner
Immunsystemetwww.anderhag.net/undervining